אודותנו

אודותינו

מייסדים וחברי ועד המנהל 2010-2013

                   
ארני דריימן דוד מאיר אפשטיים שי בן מרדכי ג'וני קליין רוזלינד אלבוים אורית נחמיאס דני וילר

 חברי ועד המנהל 2013-2015

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
אדריאנה דודי  דוד מאיר אפשטיין דורית רום מלכה א-דור   ורדה טראוגר תמר סואן קרן  יוסי קליין שי בן מרדכי  ניל לוי  ג'וני קלייו    

  


בחודש יולי 2008 התכנסה קבוצה של כ - 30 עמיתים במשרדי ג'וינט ישראל בירושלים. בין המשתתפים נוכחו עמיתים עצמאים ושכירים, מגייסים בארגונים מקומיים ובארגונים ארציים, מפתחי משאבים הפועלים בגבולות מדינת ישראל ועמיתיים שעיקר עיסוקם מעבר לים, כותבי בקשות מקצועיים, אחראים על קשר עם משרדי שוחרים וידידים בחו"ל, אחראים על טיפוח הקשר באמצעות רשתות חברתיות ומגייסים מסורתיים בשיטת פנים אל פנים. ייצוג הולם, ראוי ומייצג של המגוון הרחב ביותר של בעלי מקצוע ועוסקים בתחום גיוס ופיתוח משאבים.

הישיבה הייתה נקודת ציון של התתיעצויות ושיחות שקדמו לה במשך יותר מ- 5 שנים בקרב עמיתים ומטרתה היית למסד התארגנות פורמלית של בעלי מקצועיות בתחום גיוס ופיתוח משאבים בישראל.

נוסח ההזמנה לישיבה מספקת לנו את הרציונל של הקמת האיגוד המקצועי למגייסים ומפתחי משאבים בישראל :

הצעדים האופרטיבים של יוזמי הדיון כפי שנקבעו לאור הפגישה היו:

 • ליזום מפגש דומה של נציגי ארגונים גדולים ולבחון את הנושא מתוך נקודת מבטם.
 • :לכנס ועדה מצומצמת שתבחן את שני המסמכים שהוצגו בדיון ותקבע מידת התאמתם למציאות של ארגוני המגזר השלישי בישראל:
 1. “כתב האמנה של זכויות התורם"  - A Donor Bill of Rights
 2. "קוד האתיקה  של הארגון הישראלי למגייסים ומפתחי משאבים" -    Code of Ethical Principles and Standards for IAPF“
 • לבחון את היתכנות של היוזמה לאור התוכנית האופרטיבית : A Proposal for the Establishment of the Israel Association of Professional Fundraisers
 • לבחון ולדון עם ארגוני גג של המגזר הפילנתרופי אפשרוות של סיפוח היוזמה למכלול הפעילות שלהם ו / או בניית מערך תמיכה (גיוס משאבים) שיאפשר הקמת ארגון נפרד ועצמאי.
 • ליצור מערך של תפקידים ובעלי תפקידים בהתנדבות (זמני) שיאפשרו לבזר את האחריות ואת תהליך קבלת החלטות.
 • ליזום כנס של גייסי משאבים ונציגי ארגונים המעוניינים להצטרף ליוזמה.
 • לקבוע מועד והערכות לבחירות של נציגות נבחרת של איגוד מקצועי לגייסי כספים בישראל.  

 

להורדת ה-"אמנה לזכויות התורם" 

להורדת "קוד האתיקה של האיגוד המקצועי למגייסים ומפתחי משאבים בישראל"

Download :"IAPF Code of Ethics in English"

 

 

 

חדשות אחרונות

 • ברכות לבביות

  ברכות לבביות לחברינו אהרון מור, יו"ר הועדה האקדמית של האיגוד, על קבלת תואר דוקטור. נושא הדוקטורט של אהרון : "השבת הרכוש היהודי מתקופת השואה מאז נפילת חומת ברלין ועד ימינו". המחקר מתמקד במל"כרים וארגונים העוסקים בנושא.

   
 • הצטרפו לאיגוד המקצועי של מפתחי משאבים בישראל

  האיגוד המקצועי הנה ההתאגדות היחידה הדואגת לעוסקים בתחום גיוס ופיתוח משאבים בישראל ושואפת להפוך את העיסוק למקצוע מוכר ומכובד.

  קרא עוד...  
 • מדוע האיגוד המקצועי למפתחי משאבים בישראל

  התאגדות מקצועית של גייסי כספים בישראל פועלת כמוקד המעניק עוגן ערכי ומקצועי לעוסקים באמצעות הגנה, מחקר, חינוך, הכשרה והסמכה. ההתאגדות המקצועית של גייסי כספים בישראל מטמיע נורמות מקצועיות ופועלת לשקיפות ולהתמקצעות של העשייה הפילנתרופית ובכך יוצרת תשתית ראויה מבחינה ערכית ומוסרית ומגבירה את אמון הציבור כתנאי הכרחי לקיום חברה סולידרית ומעורבת.

  קרא עוד...

תפריט

EFA

הרשמה לניוזלטר

הרשם כדי להיות בקשר איתנו