מחזור ראשון של בוגרי מערך ההכשרה

בפעם הראשונה בישראל 11 עמיתים סיימו את המחזור הראשון של הכשרה מקצועית בתחום גיוס ופיתוח משאבים. בטום מערך ההכשרה הבוגרים קיבלו תעודת הסמכה המעניק להם הכרה פורמלית במיומנויות וכישורים מקצועים על פי דרישת האיגוד המקצועי למגייסים ומפתחי משאבים בישראל.

טקס הענקת תעודות הסמכה היה ציון דרך במהלך שהחל בשנת 2010 עם היווסדו של האיגוד המקצועי והמשיך בשנת 2011 עם הקמת ועדת הסמכה בראשותו של עו"ד ירון קידר - רשם העמותות בעבר. הועדה עבדה במשך 8 חודשים וגיבשה את התשתיות הנחוצות ותנאי הסף ההכרחים לעיסוק מקצועי בגיוס ופיתוח משאבים. 10 חברי ועדת קידר הגישו את המלצותיה לועד המנהל של האיגוד אשר אישר את המסמך והעבירו לאישור האסיפה הכללית. המלצות ועדת קידר גובשו אחרי דיונים רבים שכללו השוואת מערכי הכשרה והסמכה מקצועית בקרב ארגונים באירופה ובארה"ב. הועדה המליצה על שורה של המלצות וביניהן על אשכולות ידע ועל משך ההכשרה. ועדת קידר המליצה בין השאר על מערך הכשרה של 130 שעות לימוד בהתאם לדרישות ההסמכה של הארגון האירופיי למגייסי המשאבים - EFA. הועדה עו המליצה על שאיפה לניהול הכשרה של 300 שעות אקדמיות ועוד התנסות מקצועית (פרקטיקום).

בוגרי המחזור הראשון: ניצן וולנסקי, בתיה אריאל כהן, לירון ליסי, אור מרוני, נועה סקולר, יוסי קובלסקי, גבי קונפינו, תומר קשת, פביאן רוטמן, גיא שאולסקי ואיימי שרביט