הכשרה והסמכה

החל המחזור השני של מערך ההכשרה לקראת הסמכה של האיגוד המקצועי.

ב-28 באוקטובר 2014 החל המחזור השני של מערך ההכשרה לקראת הסמכה של האיגוד המקצועי. הכשרה תמשך כ- 6 חודשים ותתפרס על פני 130 שעות לימוד.

במחזור הנוכחי משתתפים 10 עמיתים ונוטלים חלק 22 מרצים ממגוון תחומי העיסוק בגיוס ובפיתוח משאבים.

  מערך ההכשרה למפתחי משאבים מיועד ליצור עבור משתתפיו חווית למידה מעשירה ומרחיבת אופקים באמצעותה ירכשו תפיסות, מיומנויות וכלים שיאפשרו להם לשמש כמפתחי משאבים מצליחים ומבוקשים. "ערך נוסף",
"מכון מגיד" ו"האיגוד המקצועי" רואים במערך ההכשרה הזדמנות ייחודית להשפיע על עיצוב דמותו של מגייס המשאבים בחברה הישראלית, ומתוך כך על החברה האזרחית כולה.

תוכנית הלימודים מהווה ביטוי לשיח בין שלוש גישות לפיתוח משאבים מקצועי :זו שמייחסת חשיבות מכרעת לכלי העבודה ולשליטה בהם ,זו שרואה באישיותו של המגייס את המשתנה החשוב ביותר בתהליך הגיוס ו - זו שרואה בעושרו התרבותי והחברתי של מגייס המשאבים את ה"קרדום לחפור בו ".שיטת הלימוד מעוצבת מתוך הכרה שלמידה אינה "העברת חומר" אלא תהליך צמיחה שבמהלכו יוצר המשתתף חיבור בין החומר הלימודי לבין ניסיונו האישי והמקצועי באופן שהופך את הידע לרלוונטי ותורם .במקביל, מיוחסת חשיבות רבה לקבוצת הלמידה ולמערכת היחסים בין חבריה. מתוך כך יוקדש זמן להעמקת ההיכרות, ללמידה מעמיתים ויצירת קשר שיימשך גם בתום שעות הלימוד הפורמאליות.לכל אורך תהליך הלמידה מוזמנים משתתפי הקורס להיות שותפים לעיצוב דמותו ואופיו של מערך ההכשרה. לעמיתים שימצאו עניין בכך תינתן האפשרות לתרום את מידיעותיהם ומניסיונם באמצעות הוראה בכתה.הסילבוס גובש בעצה אחת עם ועדה אקדמית הכוללת את אנשי המקצוע הבכירים בתחום. הוא מורכב מ 031- שעות לימוד הנחלקות ל 7- אשכולות ותואם את דרישות וועדת ההסמכה שהוקמה ע"י האיגוד המקצועי.

 


 המעונינים לקבל פרטים על מערך ההכשרות של האיגוד המקצועי או על מסלול הסמכה מוזמנים ליצור קשר באמצעות הכתובת : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.