מאמרים

סיום המחזור השני של מערך ההכשרה

הסתיים המחזור השני של מערך ההכשרה. 

ב- 29 ביולי יערך טקס הענקת תעודות סיום של מערך ההכשרה השני של האיגוד המקצועי. במעמד זה, יוענקו תעודות הסמכה לבוגרי מערך ההכשרה שקיבלו המלצה מועדת ההסמכה בראשות ג'ו בראון.

ועדת ההסמכה מיישמת את החלטת האיגוד המקצועי והמלצות הועדה הראשונה בראשות עו"ד ירון קידר בדבר תנאי הסף ההכרחיים להכרה מקצועית ותנאי הסף לעיסוק בגיוס ופיתוח משאבים. 

הועדה מורכבת מ- 6 חברי האיגוד המקצועי: דורית רום, ניל לוי, שי בן מרדכי, ג'וני קליין, דברה לונדון וג'ו בראון העומד בראשה.

קבלת ההסמכה מטעם האיגוד המקצועי מחייב הסכמה וחתימה על קוד האתיקה המקצועי ועל אמנת זכויות התורם, וכן עמידה בהצלחה בתנאי מערך ההכשרה, הגשת עבודה בסיום הקורס והערכת עמיתים במהלך ראיון אישי.

אנו מברכים את העמיתים המסיימים את ההכשרה ומאחלים הצלחה בהמשך דרכם.

 

 

 

 

 חברי ועדת ההסמכה (משמאל לימין): ג'ו בראון (יו"ר הועדה) דברה לונדון, שי בן מרדכי, ניל לוי, דורית רום, ג'וני קליין

 

 

 

 

תפריט

EFA

הרשמה לניוזלטר

הרשם כדי להיות בקשר איתנו