הצטרפו לאיגוד המקצועי של מפתחי משאבים בישראל

האיגוד המקצועי הנה ההתאגדות היחידה הדואגת לעוסקים בתחום גיוס ופיתוח משאבים בישראל ושואפת להפוך את העיסוק למקצוע מוכר ומכובד.

בשנים האחרונות העיסוק בגיוס ופיתוח משאבים התרחב והוא מחייב מעגלים הולכים ומתרחבים של ידע תאורטי, נסיון מצטבר, מיומנויות אישיות, התמצאות טכנולוגית, התמקצעות ולמידה מתמדת. 

גיוס  ופיתוח משאבים נחוץ לקידום החברה האזרחית והוא שותף בחיזוק יסודות הדמוקרטיה בכל מעגלי העשיה החברתית, בתחומי הרווחה, התרבות, הבריאות, החינוך, התעסוקה, התקשורת, הממשל והמשפט.

ההסמכה של מגייסים ומפתחי משאבים, היא דרישה מקובלת במדינות רבות, שכן ההסמכה מעידה על כשירותו המקצועית של העוסק, על כל מרכיבי המקצוע (הסכמה לקוד אתיקה מקצועי, עמידה בדרישות סף מקצועיות, התמחויות, וותק,  נסיון ועוד) כך שבעצם הדרישה להסמכה של איש מקצוע מגולמות דרישות רבות נוספות.

ההסמכה נועדה להגן הן על הציבור והן על העוסקים בגיוס ופיתוח משאבים ומטרתה להסדיר את העיסוק המקצועי בגבולות ערכיים ובתכנים מחייבים אשר יבטיחו נורמות מקצועיות הולמות בהתאם לסטנדרטים בין לאומים.

מטרת העל של מערך ההכשרה היא לעצב מקצוע, להרחיב ולהעמיק את הידע העיוני, הפרקטיקה המקצועית ולקדם רכישת ניסיון מעשי וחווייתי.

אנו סמוכים ובטוחים כי תוכנית הלימודים, סגל ההוראה, היחס האישי ושילוב הלימודים עם פיתוח מיומנויות והתנסויות אישיות, יעצימו ויובילו את התלמידים לדרך מקצועית משמעותית ומעשירה.