News

מדוע האיגוד המקצועי למפתחי משאבים בישראל

התאגדות מקצועית של גייסי כספים בישראל פועלת כמוקד המעניק עוגן ערכי ומקצועי לעוסקים באמצעות הגנה, מחקר, חינוך, הכשרה והסמכה. ההתאגדות המקצועית של גייסי כספים בישראל מטמיע נורמות מקצועיות ופועלת לשקיפות ולהתמקצעות של העשייה הפילנתרופית ובכך יוצרת תשתית ראויה מבחינה ערכית ומוסרית ומגבירה את אמון הציבור כתנאי הכרחי לקיום חברה סולידרית ומעורבת.

מטרות ויעדים של האיגוד המקצועי:
התאגדות מקצועית של גייסי כספים בישראל תיפעל כמוקד המעניק עוגן ערכי ומקצועי לעוסקים באמצעות הגנה, מחקר, חינוך, הכשרה והסמכה.
ההתאגדות המקצועית של גייסי כספים בישראל תטמיע נורמות מקצועיות ותיפעל לשקיפות ולהתמקצעות של העשייה הפילנתרופית ובכך תיצור תשתית ראויה מבחינה ערכית ומוסרית ותגביר את אמון הציבור כתנאי הכרחי לקיום חברה סולידרית ומעורבת. 

כל אלה תושגנה באמצעות:

 • הנחלת נורמות של התנהגות מקצועית שיבטיחו את אמון הציבור וייגנו על התורמים מפני ניצול לרעה של רצונותיו, שאיפותיו וכוונותיו.
 • יצירת אמות מידה מונחות על ידי כתב אמנה של קוד אתיקה מוסכם ומחייב אשר ינוסח על ידי ועדת מומחים תוך התחשבות במאפיינים הייחודים של המגזר השלישי והחברה הישראלית.
 • יצירת כתב אמנה לזכויות התורמים - מסמך מוסכם ומחייב אשר יעגן את זכויותיו של התורם ינוסח על ידי ועדת מומחים תוך התחשבות במאפיינים הייחודים של המגזר השלישי והחברה הישראלית.
 • ייסוד מסגרת להסמכה מקצועית אשר תבחן את הנסיון המצטבר, הידע והכלים הנדרשים לעיסוק במקצוע גיוס משאבים.
 • יצירת תוכניות הכשרה, השתלמות וקידום מקצועי של מגייסי משאבים.
 • יצירת התכנסות מקצועית בינלאומית של מגייסי כספים פעם בשנה.
 • יצירת מרכז מידע על הנעשה במגזר השלישי בעולם בכלל בעולם הפילנתרופי הישראלי בפרט.
 • טיפוח ועידוד המחקר האקדמי והאמפירי סביב נושא הפילנתרופיה בישראל.
 • מתן סיוע, תמיכה ועידוד לחקיקה ובקרה שתסדיר את הנתינה הפילנתרופית בישראל.
 • הוצאה לאור של הגות, תרגום, עדכון חדשותי ופרסומים מקצועים בתחום גיוס משאבים.
 • פיתוח תוכניות חינוכיות המופעלות במסגרות פורמליות ובלתי פורמליות שיועדו לטפח ולעודד את הנתינה ואת מודעות הציבור לנושא הפילנתרופי.

חדשות אחרונות

 • ברכות לבביות

  ברכות לבביות לחברינו אהרון מור, יו"ר הועדה האקדמית של האיגוד, על קבלת תואר דוקטור. נושא הדוקטורט של אהרון : "השבת הרכוש היהודי מתקופת השואה מאז נפילת חומת ברלין ועד ימינו". המחקר מתמקד במל"כרים וארגונים העוסקים בנושא.

   
 • הצטרפו לאיגוד המקצועי של מפתחי משאבים בישראל

  האיגוד המקצועי הנה ההתאגדות היחידה הדואגת לעוסקים בתחום גיוס ופיתוח משאבים בישראל ושואפת להפוך את העיסוק למקצוע מוכר ומכובד.

  קרא עוד...  
 • מדוע האיגוד המקצועי למפתחי משאבים בישראל

  התאגדות מקצועית של גייסי כספים בישראל פועלת כמוקד המעניק עוגן ערכי ומקצועי לעוסקים באמצעות הגנה, מחקר, חינוך, הכשרה והסמכה. ההתאגדות המקצועית של גייסי כספים בישראל מטמיע נורמות מקצועיות ופועלת לשקיפות ולהתמקצעות של העשייה הפילנתרופית ובכך יוצרת תשתית ראויה מבחינה ערכית ומוסרית ומגבירה את אמון הציבור כתנאי הכרחי לקיום חברה סולידרית ומעורבת.

  קרא עוד...

תפריט

EFA

הרשמה לניוזלטר

הרשם כדי להיות בקשר איתנו